Puikoilta paperille – Koko luentosarja

120,00 

Haluatko neulesuunnittelijaksi?

Taitoliitto järjestää yhdessä Taito-lehden kanssa syksyllä 2024 Puikoilta paperille -verkkoluentosarjan neulesuunnittelun parissa. Luennoitsijoina luentosarjalla nähdään kotimaisen neulekentän kärkinimiin kuuluvat Anna Johanna ja Heli Rajavaara.

Luentosarja jakautuu kahteen erilliseen osuuteen ja yhteensä neljään erilliseen luentoon. Luentosarjan ensimmäisestä osuudessa perehdytään selkeän neuleohjeen kirjoittamiseen Heli Rajavaaran johdolla. Toisen kokonaisuuden luennoitsijana toimiva Anna Johanna puolestaan kertoo, miten neuleohjeen voi skaalata eri kokoihin.

Tämä on kurssikokonaisuus ja siihen sisältyy sekä Heli Rajavaaran että Anna Johannan luennot:

18.9. ja 25.9. klo 18–19.45 Miten kirjoitetaan selkeä neuleohje? Luennoitsijana Heli Rajavaara.

30.10. ja 6.11. klo 18–19.45 Miten neuleohje sarjotaan? Luennoitsijana Anna Johanna.

Haluatko osallistua vain jommalle kummalle osuudelle?

Heli Rajavaaran luennoille voit ilmoittautua täältä.

Anna Johannan luennoille voit ilmoittautua täältä.

Puikoilta paperille – Miten kirjoitetaan selkeä neuleohje?

Kurssilla käydään läpi neuleohjeen rakennetta ja sisältöä teknisen editoinnin näkökulmasta. Opetus toteutetaan työpajatyyppisesti asiaan pureudutaan käytännönläheisesti esimerkkien avulla.

Kurssin tarkoituksena on avata teknistä editointia ja sen tarkoitusta neulesuunnittelijoille, ja näin auttaa huomioimaan nämä kohdat ohjeen kirjoituksessa ja saamaan aikaiseksi selkeitä, tarkkoja ja helppolukuisia neuleohjeita.

Puikoilta paperille – Miten neuleohje sarjotaan?

Kurssilla opitaan sarjomaan neuleita Excel-ohjelmalla. Kurssilla tehdään ensin tarvittavat laskelmat yksinkertaiseen paitamalliin yhdessä koossa ja opetellaan sitten automatisoimaan samat laskemat usealle muulle koolle.

Lopuksi kaikkien kokojen tiedot kasataan yhteen niin, että niiden pohjalta on helppoa kirjoittaa neuleohje. Tarvitset luennolle oman koneen, jossa on Excel tai muu vastaava taulukkolaskentaohjelma, jotta voit kokeilla sarjomista itse kurssin oppien mukaan. Kaikki osallistujat saavat vielä kurssin jälkeen Anna Johannan kurssilla tekemät Excel-tiedostot, jotta on jälkikäteen helppo kerrata kurssin sarjomisoppeja.

Kurssien kieli on suomi.

Voit osallistua joko molempien tai vain toisen luennoitsijan luennoille. Katso kaikki kurssivaihtoehdot täältä.

Varattu kurssipaikka on ostopäätös, eikä kurssipaikkaa voi peruuttaa.

Mikäli et pääse osallistumaan kurssille, voit myydä tai luovuttaa paikkasi eteenpäin. Ilmoitathan siitä kuitenkin kurssin järjestäjille.

Mikäli kurssi peruuntuu kurssin järjestäjän toimesta, kurssimaksut palautetaan kahden viikon kuluessa kurssin peruuntumisesta.

Kurssimaksu on henkilökohtainen ja oikeuttaa yhden henkilön osallistumiseen kurssille.

 

Osasto:

Kuvaus

Voit osallistua joko molempien tai vain toisen luennoitsijan luennoille. Luentosarjaan kuuluvat seuraavat luennot:

18.9. ja 25.9. klo 18–19.45 Miten kirjoitetaan selkeä neuleohje? Luennoitsijana Heli Rajavaara.

Heli Rajavaara on neuloja, neulesuunnittelija, testineuloja ja tekninen editoija.

Heli on työskennellyt pitkään teknisenä editoijana useille suunnittelijoille ja julkaisuille. Hän on editoinut neuleohjeita sekä englanniksi että suomeksi. Lisäksi Heli on kääntänyt neuleohjeita julkaisuihin. Neulonnassa Heli keskittyy pääasiassa omien mallien neulomiseen ja muiden suunnittelijoiden neuleohjeiden testineulomiseen ennen ohjeen julkaisua.

30.10. ja 6.11. klo 18–19.45 Miten neuleohje sarjotaan? Luennoitsijana Anna Johanna.

Anna Johanna on jyväskyläläinen neulesuunnittelija. Hän on tunnettu kauniista kirjoneulemalleistaan ja erityisesti sarjomistaidoistaan, eli siitä, miten ohjeita lasketaan moneen eri kokoon. Anna Johannalla on takanaan pitkä ura tutkijana yliopistolla ja tohtorin tutkinto tilastotieteestä onkin tarjonnut kattavan työkalupakin neuleohjeiden matemaattisten pulmien ratkomiseen. Anna Johanna siirtyi päätoimiseksi neulesuunnittelijaksi vuoden 2020 alussa ja on julkaissut yksittäisten ohjeiden lisäksi myös kaksi neulekirjaa, Onnensäikeitä sekä Onnensäikeitä osa II.

 

Kädentaitojen akatemia

Taitoliiton Kädentaitojen akatemia on uusi koulutuspalvelu, jossa tarjotaan syvällistä asiantuntijatietoa ja osaamista niin käsityön harrastajille kuin ammattilaisillekin. Kädentaitojen akatemian koulutukset ovat asiantuntijaseminaareja, luentoja tai verkkokoulutuskokonaisuuksia, joissa perehdytään erilaisiin käsityön aihepiireihin.  

Kädentaitojen akatemia on tarkoitettu kunnianhimoisille tekijöille. Opettajat ovat alansa asiantuntijoita ja heiltä opit tekniikan, kulttuuriperinnön ja materiaalitietouden. Aineettoman kulttuuriperinnön säilyttäminen on keskeinen osa Kädentaitojen akatemian toimintaa.