Tilaa Taito-lehti

Tilaus alkaa seuraavasta ilmestyvästä numerosta.

Kestotilauksena tilattu lehti tulee ilman uudistusta, kunnes tilaaja joko muuttaa sen määräaikaiseksi tai lopettaa tilauksen. Tilauksen voi keskeyttää vähintään kaksi viikkoa ennen uuden tilausjakson alkua. Mikäli peruutus ei saavu määräaikaan mennessä, laskutetaan tilaajan saamat lehdet irtonumerohintaan. Osoitetietoja voidaan käyttää Taitojärjestön markkinointiin. Tilaus alkaa seuraavasta ilmestyvästä numerosta.
Lehden asiakkaat ovat Taitoliiton / Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry asiakasrekisterissä, jossa olevia henkilötietoja käsitellään muun muassa asiakassuhteen hoitoon ja kehittämiseen sekä markkinointiin Taitoliittoon kuuluvissa yhteyksissä. Asiakkaalla on henkilötietolain mukainen tarkastus ja virheen oikaisuoikeus sekä oikeus kieltää henkilötietojensa käsittely suoramarkkinointiin. Asiakas voi tarkistaa lehtirekisterin tiedot lehden tilaajapalvelusta: Jaicom Oy, asiakaspalvelu@jaicom.fi, puh. 03-4246 5340.