Taito on mukana vastuullisen journalismin kampanjassa

Taito on mukana Julkisen sanan neuvoston Vastuullista journalismia -kampanjassa. Se tarkoittaa, että sitoudumme Journalistin ohjeisiin: kunnioitamme lukijoidemme ja haastateltaviemme oikeuksia, julkaisemme tarkistettua tietoa ja olemme sitoutuneet siihen, että virheitä tehdessämme korjaamme ne läpinäkyvästi. 

Haluamme olla mukana kampanjassa, koska koemme Journalistin ohjeet tärkeäksi suunnannäyttäjäksi arkisessa toimitustyössä. Oikean ja rehellisesti hankitun tiedon tarjoaminen Taidon lukijoille on meille ensiarvoisen tärkeää. 

Siitä huolimatta teemme virheitä. Lukijat voivat antaa meille palautetta tekemistämme jutuista ja he voivat kirjoittaa vastineita ja oikaisuja virheellistä tietoa havaitessaan. Virheen tullessa ilmi, myönnämme sen ja korjaamme tekemämme virheen asiallisesti ja selkeästi. 

Taitoa julkaisee Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry. Lehti jakaa samat arvot kustantajansa kanssa. Yhteinen tavoitteemme on edistää luovuutta, käsityöyrittäjyyttä, kestävää kehitystä ja käsityön asemaa yhteiskunnassa. Se ei silti tarkoita, että kustantaja sanelisi sen, mitä lehdessä julkaistaan. 

Taito tekee suurelle yleisölle suunnattua käsityöjournalismia. Lehden toimitus päättää itsenäisesti mitä asioita lehdessä julkaistaan ja millä tavalla aiheita käsitellään. Taitojärjestön toiminnasta kertoo asiakaslehti Onni elää käsityössä. 

Teksti ja kuva Sonja Karlsson
Lisätietoa kampanjasta: www.vastuullistajournalismia.fi